In memoriam: Henk Baars


Op zaterdag 21 april is ons lid van verdienste Henk Baars op 84-jarige leeftijd overleden.
Vanaf 1958 was Henk lid van de Deventer Scheidsrechters Vereniging. Dit jaar is hij onderscheiden
voor zijn 60-jarige lidmaatschap.

Henk is jaren actief geweest als scheidsrechter en grensrechter en in die rol liep hij op een haar na
promotie naar het Betaald Voetbal mis. Overigens een tijd waarover hij met veel enthousiasme kon
verhalen.

Voor de DSV heeft Henk ruim 10 jaar in het bestuur de rol van penningmeester vervuld. Daarna heeft
hij jarenlang zitting gehad in de kascontrolecommissie en de financiële commissie. Eveneens was hij
lid van de jubileumcommissie t.b.v. het 50 jarige bestaan van de DSV in 1972 .
In 1997 heeft Henk de Gouden Speld van de KNVB in ontvangst genomen.
We zullen Henk herinneren als een man met een groot hart voor zowel de arbitrage als zijn grote
liefde ABS.

We wensen zijn vrouw Wil, kinderen, kleinkinderen en overige familie en vrienden veel sterkte toe
met het verwerken van dit verlies.

Bestuur en leden Deventer Scheidsrechtersvereniging